Jakub Wróblewski

Wywiady

- Chcemy pokazać nauczycielom, że jeżeli my będziemy się biernie odnosić do tego, co nam rząd funduje, to znajdziemy się w sytuacji dramatycznej. W sytuacji, w której będą nauczyciele mający